۳۱ فروردین ۱۳۹۸
فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟

فروردین ۳۱, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟

در اینبخش راهکارهایی مفید برای دلداری دادن بـه همسر عزادار را بررسی می کنیم. مرگ جزئی از زندگی اسـت و نمیتوان آنرا نادیده گرفت، انسانها هرروز متولد میشوند و هرروز این جهان را ترک می کنند. گاهی اوقات هم، این مـا هستیم کـه عزیزانی را از دست می دهیم و گاهی این اتفاق برای شریک زندگی مان میوفتد، در ادامه روشهای تسکین دادن بـه همسر داغدار را می‌خوانیم.

بگذارید گریه کند

شـما برای تسلا و دلداری دادن بـه همسر خود ممکن اسـت بـه در و دیوار بکوبید. حتی ممکن اسـت حس خوبی بشما دست ندهد چراکه نمی دانید دقیقا باید چـه کار کنید و چـه بگویید. همان‌ گونه کـه اشک چشمان وی را پاک میکنید، بـه او نگویید «گریه نکن» چراکه با بـه‌کاربردن این جمله‌ی دستوری، از او میخواهید احساسات و عواطف خودرا نادیده بگیرد و شـما هم بـه‌نوعی با این جمله احساسات وی را کم‌اهمیت می‌شمارید.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

دوم این کـه، اگر شریک زندگیتان از اندوه گریه میکند، باید بدانید کـه گریستن برای او بخشی از فرایند تسلا یافتن اسـت. او باید اینکار را انجام دهد. بـه او بگویید از این کـه جلوی چشمان شـما گریه میکند ابدا ناراحت نمی شوید. بگذارید غم خودرا بروز دهد. شـما هم از او حمایت کنید و بگذارید هر کار کـه می خواهد انجام دهد. او حق دارد گریه کند.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

اگر چـه گریستن در عزای عزیزان یا هنگام ناراحتی، الزاماً فرایند تسلا یافتن همه ی‌ی افراد نیست، ممکن اسـت عده ای از افراد غم خود رابه‌شکل خشم، افسردگی، فریاد و جیغ بروز دهند. شریک شـما باید احساسات خود رابه هر شکلی کـه دوست دارد بروز دهد. شـما باید این حق را برای او قائل باشید. اگر سعی کنید بر اثر قصد و نیت پاک عواطف وی را سرکوب کنید، مصیبت و ناراحتی وی را بی‌اهمیت شمرده‌اید.

صادق باشید

شریک شـما هنگام ناراحتی حمایت صادقانه‌ی شـما را نیاز دارد. دراین مواقع، ممکن اسـت دایره‌ی واژگان‌تان تنگ‌تر شود و کلیشه‌هایی بـه زبان آورید کـه وی را ناراحت کند. اگر بـه او بگویید «همه ی‌چیز درست می‌شه» اصلا کمکی بـه او نکرده‌اید، چراکه همه ی میدانند درحال‌حاضر، اوضاع اصلا خوب نیست. واقعی و صادق باشید.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

بـه شریک زندگیتان بگویید «عزیزم نمی‌دونم چی بگم، ولی بابت این قضیه خیلی متأسفم و کنارت هستم تا هر کمکی کـه از دستم برمیاد، برات انجام بدم». در لحظات غم و اندوه، شریک زندگیتان با جملات تکراری کـه عمدتا با قصد پاک و آرامش‌بخشی گفته‌ شده‌اند، روبرو میشود و این شـما هستید کـه باید تنها منبع حمایت صادقانه و اصیل برای او باشید.

بگذارید به شیوه‌ خود اندوهش را بروز دهد

بـه او نگویید کـه دیگر گریه نکند. بـه او نگویید کـه شیوه‌ی ابراز اندوهش نادرست اسـت؛ چون شـما این‌گونه غم و رنج خودرا بروز نمیدهید. اگر خیلی گریه نمی کند یا اصلا گریه نمی کند وی را ملامت نکنید. نباید یادتان برود کـه شـما پناه او هستید. باید فضایی را در اختیارش قرار بدهید کـه بـه‌شیوه‌ی مختص خود غمش را بروز دهد.

پذیرای سکوت باشید

برای دلداری دادن بـه همسر و عشق‌تان لازم نیست حتماً حرف بزنید. گاهی اوقات زبان از بیان خیلی چیزها ناتوان اسـت. خودرا وادار نکنید کـه وقتی شریک زندگیتان در سکوت گریه می کند، حتماً چیزی بگویید و سکوت را بشکنید.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

او فقط باید از این کـه شـما کنارش هستید خیالش آسوده باشد. اگر ساعت‌ها هم در تختخواب، روی کاناپه یا نیمکت پارک در سکوت گذراندید، از این سکوت استقبال کنید و بر سرش دست نوازش بکشید.

کمک‌ های عملی ارائه کنید

تنها چیزی کـه شریک زندگیتان هنگام غم و مصیبت می خواهد این اسـت کـه عزیز از دست‌رفته‌اش دوباره زنده شود. هر چقدر هم شـما بخواهید، اینکار مسلما از دست شـما برنمی‌آید. اما شـما می توانید تمام کارهای کفن و دفن را انجام دهید، خریدهای همسرتان را برعهده بگیرید.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

نشتی شیر آب راکه طی این مدت روی اعصاب او بوده تعمیر کنید، لباس‌ها را در خودرو لباس‌شویی بیندازید، وی را ماساژ دهید، عصر رابه تماشای تلویزیون بگذرانید و از این قبیل کارها. فقط کافی اسـت او بداند کـه شـما برای کمک بـه او تمام مسئولیت‌ها را برعهده میگیرید، چراکه او تمام فکر و ذهنش پیش عزیز ازدست‌رفته‌ای اسـت کـه دیگر وی را نمیبیند.

برای دلداری دادن به همسر خود هیچ‌ یک از جملات زیر را بر زبان نیاورید

«خواب دیدم جاش خیلی خوبه»، «آدم از حکمت خدا سر در نمیاره»، «نیمه‌ی پر لیوان رو ببین»، «هر کار خدا یه حکمتی داره»، «منم وقتی بابام فوت کرد…». ممکن اسـت شریک زندگی شـما بودایی باشد و عقاید متفاوتی نسبت بشما داشته باشد. حتی اگر شریک زندگی شـما فرد باایمانی هم باشد، خواب زیبای شـما دلیلی بر این نیست کـه او گریه نکند و اندوهگین نباشد.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

اگر واقعا توجیهی برای مرگ عزیز همسرتان دارید «کـه حتماً ندارید؛ چون خدا نیستید»، سعی نکنید برای مرگ او علت خاصی پیدا کنید. چراکه با اینکار اندوه وی را کم‌اهمیت می‌شمرید. هم چنین، اصلا اهمیت ندارد کـه شـما در مرگ عزیزتان چـه کار کردید. تجربه‌ی شـما کاملا متفاوت از همسرتان اسـت.

بگذارید هرقدر می‌خواهد حرف بزند

یکی از مهم ترین نقش‌هایی کـه شـما دراین دوره برعهده دارید، نقش شنونده اسـت. همسر شـما شاید در روزهای نخست مرگ عزیز خود سکوت محض پیشه کند. بـه او بگویید کـه شـما حرف‌هایش را میشنوید و سنگ صبورش هستید. وقتی‌کـه نطق همسرتان باز شد، ممکن اسـت مدام درباره‌ی خاطرات خود از عزیز متوفی و احساساتش درباره‌ی او صحبت کند.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

اینکار خیلی عادی و حتی برای او سودمند اسـت. شاید او بخواهد درباره‌ی خاطرات کودکی خود با عزیز ازدست‌رفته‌اش مدام با شـما صحبت کند و یا علت مرگ وی را بررسی کند. بگذارید اینکار را بکند. بـه او نگویید کـه حرف‌هایش دارد تکراری می شود. در هنگام دلداری دادن بـه همسر عزیزتان، گوش‌هایتان را دربست در اختیارش بگذارید.

سخنگوی همسرتان شوید

وقتی کسی می‌میرد، افراد زیادی بـه خانه و بستگان نزدیک او تلفن می کنند یا برای تسلیت در خانه را میزنند. همدلی انها زیبا و مورد تقدیر اسـت، اما گاهی بیش‌ازحد میشود و کار را سخت میکند. همسر شـما هم انرژی کافی برای پاسخ‌گویی بـه تمام تماس‌ها، ایمیل‌ها یا پیام‌های تلگرام و فیسبوک را ندارد.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

شاید دوستان و آشنایان با این کـه منظور بدی هم ندارند، شـما را آماج پیام‌ها و سؤالات با‌ربط و بی‌ربط خود کنند. یکی از کارهایی کـه برای دلداری دادن بـه همسر خود می توانید انجام بدهید این اسـت کـه نقش سخن‌گوی همسرتان را برعهده بگیرید و از آن ها قدردانی کنید. صحبت با این همه ی آدم برای همسر داغدیده‌تان سخت اسـت.

یادتان باشد که اندوه تاریخ انقضا ندارد

روزها و هفته‌ها کـه گذشت، ممکن اسـت همسرتان دیگر مثل اوایل هرروز گریه نکند و بـه زندگی عادی خود برگردد. دوباره صدای خنده‌هایش در خانه بپیچد. اوضاع برایش بهتر شود. اما هیچ‌وقت فوت عزیزش را فراموش نخواهد کرد. باید تا آخر عمر غم همسرتان را قبول کنید.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

وقتی کـه سالگرد‌های ازدواج، تولدها و تعطیلات فرارسند، همسرتان یاد عزیزی می‌افتد کـه چند سال پیش دراین مراسم بودو حالا دیگر نیست. اما شـما دست‌دردست هم مسیر را طی خواهید کرد. وقتی همسرتان با استرس دست‌و‌پنجه نرم میکند هم باید همین روش‌ها رابه‌کار گیرید. هم چنین باید مسئولیت‌های عملی را برعهده بگیرید تا لحظات را برای او آسان‌تر کنید.

استرس او را از بین ببرید گاهی آرامش مهم‌تر از همه‌ چیز است

شاید بـه‌طور غریزی میخواهید راه‌حل‌هایی برای نظارت استرس همسرتان پیدا کنید، اما باید بدانید مغز همسرتان با اضطراب بمباران شده اسـت. او بـه‌اندازه‌ی کافی بـه مشکلات خود فکر و آن ها را تحلیل کرده اسـت. حالا تنها چیزی کـه نیاز دارد، آرامش اسـت.

چگونه به همسر عزادار دلداری دهیم؟ | روش های تسکین دادن به همسر داغدار

وی را برای مدت طولانی در آغوش بفشارید، وی را عمیقا ببوسید، کمر وی را ماساژ دهید و خنده بر لب‌هایش بنشانید. خیلی از افراد، مخصوصا مردها، فراموش می کنند کـه شریک زندگی دارند و میتوانند از راهنمایی‌های او هم بهره‌مند شوند. بهمین خاطر سعی میکنند مشکلات خودرا خودشان حل کنند. گاهی، راه‌حل اصلی این اسـت کـه بـه همسرتان یادآور شوید کـه کنارش هستید.